Skip to main content

Geschiedenis van Muziekvereniging Apollo Brouwershaven

1894 - 1895

In 1894 was er feest in Brouwershaven. Omdat Brouwershaven zelf geen muziekvereniging had, kwam muziekvereniging Kunst en Eer uit Zierikzee. Het zat de Brouwenaren niet lekker dat de smalstad zelf geen muziekvereniging had. Hierop stuurde een inwoner van Brouw een ingezonden stukje naar de Zierikzeesche Nieuwsbode, waarin hij dat gemis aan de kaak stelde. Het resultaat was de oprichting van fanfare muziekvereniging Apollo Brouwershaven op 5 maart 1895.

De eerste dirigent van Apollo was de heer L. de Lange, hij is dit gebleven tot 1907. Onder zijn leiding werden er uitvoeringen gegeven, waarbij de muziek werd afgewisseld met komische voordrachten en/of toneel wat verzorgd werd door de leden. Er werden toen 2 uitvoeringen gegeven in januari. De 1e was de Donateursuitvoering, en de 2e was de Volksuitvoering; na afloop was er dan bal.

1954-1955 Drumband

In verenigingsjaar 1954/1955 werd Apollo uitgebreid met een drumband. De eerste instructeur was de heer J. Grootjans.

1965

In 1965 bestond Apollo nog maar uit 12 werkende leden en een dirigent (Heijboer). Toen de dirigent er mee stopte zat er voor Apollo niets anders op dan te gaan fuseren met Con Amore uit Noordgouwe (met behoud van eigen zelfstandigheid). Eerst liep dit goed, maar op den duur werd de fusie ongedaan gemaakt en ging Apollo in ruste.

1981

De eerste Play-In in Brouwershaven in 1980 was een stimulans om Apollo in 1981 weer nieuw leven in te blazen. Er werd gestart met 15 leden met als dirigent H.P. Everwijn, en de drumband onder leiding van C.J. Struijk en als tambour-maître B. v/d Meer. Apollo was van oorsprong een fanfare, maar vanaf 1981 is het verder gegaan als brassband.

1995 Apollo 100 jaar

In 1995 bestond Apollo 100 jaar, in dit jaar werden er diverse activiteiten georganiseerd waaronder een reünie met veel oud-leden van Apollo, en een tentoonstelling met veel materiaal uit de geschiedenis. Daarnaast nodigde Apollo diverse muziekverenigingen uit in Brouwershaven zoals de Douaneharmonie Nederland, de Rimbo-band en Musikverein Nimburg uit Duitsland.

2020 Apollo 125 jaar

In 2020 bestond Apollo 120 jaar, wat een mijlpaal! De planning was om dat jaar diverse activiteiten te organiseren, waaronder een reisje met alle leden naar een muziekinstrumenten-fabrikant. Helaas zorgde het corona-virus dat er een streep ging door de vele plannen. Ook de andere activiteiten zoals concerten e.d. konden niet doorgaan.

Gelukkig kunnen we nu weer lekker samen muziek maken en u als luisteraar daar weer van laten genieten!